Sök
Stäng denna sökruta.

Rovaniemi Teater

Rovaniemi Teaters (Rovaniemen Teatteri) och NetTickets partnerskap bygger på kontinuerlig utveckling

När samarbetet bygger på öppen kommunikation och snabb respons sköts saker och ting effektivt och flexibelt och resultatet blir tjänster som möter lokala behov

Den högklassiga och mångsidiga yrkesteatern i Rovaniemi inledde sitt samarbete med NetTicket 2014, och ett par år senare kom Maria Mänty med i teaterns team som inledde hennes samarbete med NetTicket.

Maria är idag ansvarig för marknadsföringen av både teatern och Lappia-talo, samt för försäljningsmålen för både biljettförsäljningen och lokaluthyrningen. Hon bevakar, planerar, genomför och utvecklar verksamheten och fungerar samtidigt som handledare för teaterns fem personers marknadsföringsteam.

Innan beslutet att inleda samarbetet med NetTicket var teatern kund hos en annan tjänsteleverantör. Anledningen till beslutet var den höga prisnivån hos den tidigare tjänsteleverantören, systemets överdrivna komplexitet och deras övergång till internationell marknadsföring, som inte mötte teaterns behov.

— De utvecklade visserligen mycket inom marknadsföringsdelen, men inte inom försäljning. Vi har varit nöjda när vi gått över till en inhemsk, mindre och smidigare tjänsteleverantör, nämner Maria.

Människor vill arbeta med människor och i NetTickets tjänst betonas smidigheten att svara på kundens individuella behov.

Maria Mänty

Ur Marias synvinkel förstår NetTicket verkligen sin kund.

— Människor vill arbeta med människor och i NetTickets tjänst betonas smidigheten i att svara på kundens individuella behov. Vi i Rovaniemi uppskattar att NetTicket kan svara på lokala utmaningar, framför allt i Lapplandsregionen där de stora aktörernas bidrag inte ger något mervärde, säger Maria.

— Biljettförsäljningen är definitivt vår huvudsakliga sak, men vi har insett att det inte längre är tillräckligt. Lösningar och tjänster som stödjer försäljning av teaterbiljetter måste utvecklas. Till exempel pausservering, måltider, garderobstjänster och andra tjänster som stöder kundens totala teaterupplevelse. På Lappia-talo hyr vi även ut lokaler till utomstående. Möten, seminarier, internationella konferenser, mässor, bröllop och familjefester anordnas i huset. NetTickets lösningar stöder en heltäckande kundupplevelse och verksamheten har utvecklats i samarbete med oss så att Lappia-talo kan göra alla bokningsoperationer genom ett och samma system, förtydligar Maria.

Inget system är perfekt, men vi uppskattar att systemet ständigt utvecklas och möter vår teaters behov.

Kvalitativ data styr verksamheten effektivt

Rapporteringsverktyget Power BI integrerat i NetTickets system har avsevärt förbättrat teaterns datahantering och beslutsfattande. Det är särskilt användbart i teaterbranschen, där det krävs noggrann övervakning och analys från olika operativa och ekonomiska perspektiv. Power BI har ersatt många tidigare använda Excel-rapporter och därmed gjort rapporteringsprocesserna enklare och effektivare.

Teaterns vardag fungerar smidigt med försäljnings- och faktureringssystem

NetTickets webbutik är integrerad i teaterns officiella hemsida. Onlineförsäljningen har ständigt ökat och är nu nästan hälften av all försäljning, och tillväxten fortsätter.

Biljettförsäljning till gästspel och fakturering av lokalhyror för restaurangen och Lappia-talo sköts också via NetTicket och teatern använder inga andra faktureringssystem.

Teatern har i höst implementerat NetTickets lösning för att göra även alla offerter med biljettprogrammet, vilket ytterligare är ett steg mot en effektivare verksamhet. Tidigare utarbetades alla lokalhyresofferter i Excel, men i och med införandet av det nya systemet har antalet fel minskat och faktureringen har gått snabbare, avslöjar Maria.

NetTicket vill verkligen förstå kunden

Maria beskriver samarbetet som utmärkt. NetTicket har alltid svarat på teaterns och Lappia-talos behov och har aktivt tagit ansvar för att hitta lösningar.

Vanligtvis, när vi eller min teater har ett problem, kontaktar jag NetTicket och frågar dem vad vi kan göra åt problemet. NetTickets team tar itu med problemet, undersöker det noggrant och ställer sedan ytterligare frågor för att säkerställa att kundens problem förstås till fullo. Jag minns inte att jag någonsin fått höra att något inte lyckas, säger Maria.

När Maria får frågan om det har hänt något sedan implementeringen av NetTickets system som positivt eller negativt överraskat henne säger hon att hon blivit positivt överraskad över hur NetTicket kunnat svara just på deras behov. Även om det är hälsosamt att utsätta tjänsteleverantörer för konkurrerens då och då, finns det för närvarande ingen anledning att byta tjänsteleverantör, och vi kommer att fortsätta ett starkt samarbete.

Utvalda kunder

Valikoituja asiaikaitamme

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så tar vi kontakt!

Lisätietoja: Väliaikatarjoilut