Avtal för försäljningsställe

Kontrakt: Försäljningspunkt
Du får kontraktsnyckeln från vår kundtjänst

1. Parter

Oy NetTicket Finland Ab

Harstadsgatan 4, 65350 Vasa
info@netticket.fi
tel. +358 45 125 8787
FO-nummer: 1028658-3
moms reg.

https://www.netticket.fi/ (hädanefter "NetTicket")

(Hädanefter "Försäljningspunkt")