Sök
Stäng denna sökruta.

Våra kunders feedback - Kundnöjdhetsundersökning 01/2024

Under januari 2024 genomförde vi en undersökning med våra nuvarande kunder gällande hur nöjda kunderna är med vår service. Vi samlade in feedback om det vi har lyckats bra med och områden där vi kan förbättra vår verksamhet. Vårt mål är att, baserat på den feedback vi får, fortsätta att utveckla vår nuvarande verksamhet till något ännu bättre.

Vi ville säkerställa en mångsidig urvalsprocess, så vi genomförde en enkät på två olika sätt – delvis genom telefonsamtal och delvis elektroniskt. Genom att kombinera dessa två metoder fick vi en omfattande bild av hur vi har lyckats göra våra Netticket-kunder nöjda.

 • I telefonintervjuerna var vi direkt i kontakt med tio kunder för att få djupare och mer kvalitativa insikter om deras samarbetsupplevelser med oss. I dessa samtal fick vi nya perspektiv som hjälper oss att förstå våra styrkor och områden där vi fortfarande kan utveckla våra tjänster.
 • I den elektroniska undersökningen deltog totalt 42 kunder och svarsprocenten för undersökningen var 11,7 procent. Också i den undersökningen fick vi ett enormt stort antal svar vilket är mycket värdefullt för vår vidareutveckling.

Trevliga resultat

Det var glädjande att märka att våra kunder verkligen uppskattar vår service i hög grad. Av de som svarade gav 93 procent oss en övergripande bedömning på antingen 4 eller 5, och 98 procent gav vår kundservice betyget 4 eller 5. Inte alla av de tillfrågade hade använt våra marknadsföringstjänster, men av användarna gav 62 procent våra marknadsföringstjänster betyget 4 eller 5 (skala 1–5, där 1= sämst och 5= bäst).

 • Genomsnittlig totalbedömning = 4,5
 • Genomsnittlig kundservicebedömning = 4,6
 • Genomsnittlig marknadsföringstjänstbedömning = 3,9

Kunder säger att de uppskattar särskilt dessa saker i NetTicket:

 • Bra helhet
 • Pålitlig partner, enkelt samarbete
 • Utmärkt, personlig kundservice och flexibel, snabb respons
 • Kunden känner sig hörd och deras behov beaktas väl
 • Kundservice lättillgänglig via telefon
 • Tvåspråkig service, låg tröskel för att ta kontakt
 • NetTicket håller sina löften och agerar snabbt
 • Webshoppen är en snabb och enkel kanal för köp
 • Enkel integration av webshoppen på kundens sidor
 • Bra och detaljerade rapporter gällande evenemang
 • Realtidsövervakning av biljettförsäljning
 • Prisvärdare än konkurrenterna

Kundernas idéer och utvecklingsförslag

Resultaten från kundundersökningen är tydliga – det är värt att investera ännu mer i marknadsföring. I år satsar vi både på den egna marknadsföringen och på att stödja våra kunder i deras marknadsföring. För kunder erbjuder vi mångsidiga marknadsföringspaket som täcker allt från nyhetsbrev till stöd för sponsrad sociala medier-marknadsföring, Google-annonsering och användning av SMS-tjänster. Våra kunder har också möjlighet att köpa extra synlighet i form av bannerplatser i NetTicket.fi-webbutik. 

Vi har mottagit många värdefulla och tankeväckande utvecklingsidéer från våra kunder, vilket visar deras intresse för kontinuerlig förbättring av våra tjänster. Önskemål gäller bland annat korta, snabba instruktioner för systemanvändning som är lätta att skriva ut. Vissa instruktioner finns redan på vår webbplats info.netticket.fi. Vi strävar efter att inkludera all information som underlättar för våra kunder i dessa instruktioner och kommer att lägga till användarvänliga utskriftsbara versioner av instruktionerna på webbplatsen. 

Vi är engagerade i att förbättra vår prestanda och tar varje förslag på allvar. Vi förstår att vår framgång är direkt kopplad till den värdefulla information och insikt som våra kunder delar med oss. 

Ny kundnöjdhetsundersökning igen nästa år

Vi genomför en enkät på nytt i början av nästa år och ser fram emot att kunna berätta om framstegen med våra förbättringsåtgärder då. En del av de föreslagna förbättringarna kan genomföras snabbare. Å andra sidan måste vi ge vissa utvecklingsområden mer tid och lära oss att bättre förstå våra kunders förväntningar. 

Tack till alla våra kunder som svarade på kundnöjdhetsundersökningen ♥

Arbetet fortsätter aktivt – Vi uppskattar stödet från alla våra kunder i denna process. Vi uppmanar våra kunder att fortsätta dela sina tankar och utvecklingsidéer med oss, så att vi tillsammans kan förbättra våra tjänster och bättre möta allas önskemål och behov. 

Utvalda kunder

Valikoituja asiaikaitamme

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så tar vi kontakt!

Lisätietoja: Väliaikatarjoilut