Sök
Stäng denna sökruta.

Elimäen kesäteatteri

Det långa samarbetet mellan Kleimola och NetTicket fortsatte i Elimäkis sommarteaterföreställning “Pajarit”

Regissören Piia Kleimola har ett långvarigt samarbetat med NetTicket ända sedan 2008. Samarbetet började när Kleimola var verksam som teaterchef vid Kuusankosken teatteri 2005–2013. Numera fokuserar Kleimola främst på teaterprojekt. Trots att hennes arbetsroller och projekt har förändrats har NetTicket förblivit hennes pålitliga biljettförsäljningspartner och följt med henne genom olika projekt.

Kleimola minns med värme tiden då Kuusankosken teatteris biljettförsäljning övergick från den traditionella mapp-telefon-penna bokningssystemet till NetTickets elektroniska biljettjänst år 2008. Det var då på den tiden, ett stort steg framåt och underlättade betydligt både teaterns och kunders liv.

- Samarbetet med NetTicket fungerade utmärkt. Tillsammans sålde vi biljetter till många evenemang och projekt, och deras biljettförsäljningssystem blev mycket bekant för mig under min tid på Kuusankosken teatteri

Piia_Kleimola

Samarbetet mellan Kuusankosken teatteri och NetTicket har pågått sedan Kleimolas tid som teaterchef och har förblivit starkt i över 15 år. Samarbetet med NetTicket fortsatte även när Kleimola började genomföra olika nya teaterprojekt. Kleimolas tidigare tillfredsställande samarbetet fungerade som en stark motivationsfaktor för att fortsätta samarbetet alltid när möjligheten ges.

Under sommaren 2023, när Elimäen Nuorisoseura för första gången på 10 år producerade en sommarteaterföreställning regisserad av Kleimola med namnet ”Pajarit”, återupptogs samarbetet mellan Kleimola och NetTicket med full kraft. Sommarteatern sökte aktivt kostnadseffektiva lösningar för sin verksamhet och en biljettjänstleverantör som förstod de små aktörernas specifika behov och resurser.

Kleimolas rekommendation av biljettjänstleverantör ledde till valet av NetTicket

Den största utmaningen för Elimäen sommarteater var bristen på resurser. Ibland räcker inte talkoanda och en god vilja om uppgifterna är för många. Att anställa en frivillig person för att sköta bokningar var inte möjligt. Sommarteatern behövde ett effektivt system och en serviceleverantör för att hjälpa till med hanteringen av biljettbokningar och betalningslogistik.

Projektet var engångsföreteelse och behovet av biljettjänsten var tillfälligt, så att ingå ett årsavtal med en serviceleverantör var inte aktuellt. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till kundernas behov var viktiga faktorer vid valet av serviceleverantör. Sommarteatern behövde ett system som var lätt att använda och de behövde hands-on-utbildning för att kunna hantera systemet.

Kleimolas primära uppgift var inte biljettförsäljning, men hon säger sig ha lovat att hjälpa till med det.

— – Lyckligtvis beslutade Elimäen nuorisoseuras styrelse att ta NetTickets system i bruk. Visst hade min tidigare erfarenhet av systemet en påverkan på valet, medger Kleimola.

— – Teaterprojektet blev till och med ett “fenomen”, berömmer Kleimola. Föreställningen var baserad på lokal historia från förbudstiden och byggde på den lokala författaren Kari Valtos bok samt på verkliga människors liv.

Det bekanta biljettförsäljningssystemet stödde fokuseringen på det väsentliga

Kleimola beskriver NetTickets programvara som bekant och lätt att använda, och det var särskilt värdefullt för henne att verktyget kom tillbaka så lätt i minnet även efter en lång paus.

— Jag var väldigt lättad över att ha NetTickets biljettjänst med i teaterprojektet. Den gav mig en känsla av trygghet. Dessutom, när vi fick utbildning för ett par extra personer på plats och precis när det behövdes som mest, hjälpte det mig att fokusera på det väsentliga, det vill säga det konstnärliga innehållet.

Kleimola har hört att det ofta sägs inom amatörteaterkretsar att användningen av biljettförsäljningssystem kan vara svår. Hon jämför användningen av biljettförsäljningssystem med andra tekniska verktyg och betonar att även om systemet kan verka svårt i början, kan man lära sig saker med tålamod och uthållighet. En särskild utmaning inom amatörteatervärlden är att det ofta saknas tillräcklig förberedelse inför nya system. Trots det understryker Kleimola att användningen av biljettförsäljningssystem inte är raketvetenskap och att det är möjligt för alla att lära sig, även om man sällan använt tekniska verktyg.

Tydliga rapporter gällande biljettförsäljningen möjliggjorde en effektivare översikt

NetTicket genererade tydliga och lättlästa försäljningsrapporter i Excel-format för sommarteatern. Rapporterna gav en omfattande översikt av försäljningen relaterad till föreställningarna, vilket underlättade för planering av kostnader och undvikande av onödiga förluster.

— NetTickets försäljningsrapporter för föreställningarna var ovärderliga i projektet! Att rapporterna var i tydligt Excel-format gjorde det lätt att överblicka försäljningssituationen. Helt fantastiskt! suckar Kleimola.

Till exempel skötte en extern part serveringen under sommarteaterföreställningarnas pauser, men med hjälp av NetTickets tydliga försäljningsrapporter kunde vi förutse behovet av pausservering, fortsätter hon.

Framgång inspirerar att dela erfarenheter

Samarbetet mellan Piia och NetTicket är ett utmärkt exempel på hur en stark kundrelation kan fortsätta och blomstra även när roller och projekt förändras.

— Jag ser tillbaka på samarbetet med NetTicket med positiva tankar och är öppen för framtida samarbeten, om det är möjligt och gynnar andra projektaktörer. Jag rekommenderar också NetTickets tjänster till andra evenemangsarrangörer som uppskattar högkvalitativ och pålitlig biljettförsäljning.

— Biljettförsäljningsarbetet med NetTicket gick lika smidigt som för bröderna i “Pajarit” att sälja hembränt, skrattar Kleimola till slut 😊

Utvalda kunder

Valikoituja asiaikaitamme

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så tar vi kontakt!

Lisätietoja: Väliaikatarjoilut