Sök
Stäng denna sökruta.

Ypäjän Musiikkiteatteri

NetTicket erbjuder Ypäjän musiikkiteatteri en tjänst som passar deras behov perfekt

Virpi Seppänen, som är biljettförsäljningsansvarig för Ypäjän Musiikkiteatteri och som också varit medlem i teaterns styrelse i tio år, har lång erfarenhet och en stark förståelse för musikteaterns verksamhet samt dess tidigare och nuvarande biljettförsäljningstjänster.

— Vi är en utomhusteater, och föreställningarna äger främst rum under sommarmånaderna. Eftersom det är säsongsbundet kräver det ett kostnadseffektivt biljettförsäljningssystem som tillfredsställer våra behov. Under åren har vi känt behovet av att hitta en lämplig biljettjänsteleverantör som förstår vår specifika situation. Lyckligtvis hittade vi efter några försök en passande partner i NetTicket, berättar Seppänen.

Under åren har vi känt behovet av att hitta en lämplig biljettjänsteleverantör som förstår vår specifika situation. Lyckligtvis hittade vi efter några försök en passande partner i NetTicket.

Virpi Seppanen

Ypäjän Musiikkiteatteri är en högkvalitativ, professionellt bedriven amatörteater vars täckta läktare rymmer cirka 500 åskådare åt gången. Under sommaren besöks föreställningarna av mellan 6000–7000 åskådare.

— Många åskådare, som en gång har upplevt vår fantastiska musikföreställning och njutit av våra smidiga och effektiva tjänster under pausen, återvänder ofta flera år. Vissa ser till och med samma föreställning flera gånger under sommaren”, känner Seppänen till.

Att hitta rätt alternativ genom Trial and error

Ypäjän Musiikkiteatteri har erfarenhet av några biljettjänstleverantörer innan de valde NetTicket. Det tidigare biljettförsäljningssystemet som teatern använde tillät inte alla önskade funktioner, vilket ledde till att teaterföreningen behövde utforska andra alternativ. En övergång till en större tjänsteleverantör visade sig dock inte vara en lönsam investering vid den tidpunkten.

Recommendationen från Raimo ViljalaSuomen Viihdekeskus Oyledde slutligen till att föreningen började undersöka NetTicket som ett seriöst nytt alternativ och valde det sedan som sin biljettjänsteleverantör.

NetTicket erbjuder smidighet och mer individuell service

NetTicket visade sig vara en idealisk lösning för musikteatern. De erbjuder smidighet, kostnadseffektivitet och en personlig serviceupplevelse.

— Det speciella med NetTickets tjänst är att kundtjänstens personal är lättillgängliga. Det är alltid en fördel om kundtjänst och teknisk support är lättillgängliga, och om kunden snabbt får svar och kan diskutera med en riktig person antingen via telefon eller e-post.

I en snabbt föränderlig miljö är smidighet och anpassningsförmåga till oväntade förändringar de egenskaper som musikteatern särskilt uppskattar.

— När man publicerar ett evenemang kan man inte alltid förutse allt, längs vägen kommer det alltid att dyka upp fler krav och önskemål. Ofta kan förändringar vara sådana som man inte själv kan göra. Då är det viktigt att få hjälp från kundtjänsten”, säger Seppänen.

Tack vare utbildning för användaren och särskilt webinarieinspelningarna av utbildningarna kunde personer som är involverade i musikteaterns biljettförsäljning enkelt bekanta sig med användarplattformen. Att lära ut användningen till nya deltagare är en smidig process.

Seppänen berättar att hon har gett NetTicket några idéer för systemutveckling.

— Om förbättringarna i systemet beror på min feedback eller andras vet jag inte, men det har gjorts förbättringar som enligt mig är bra och passar vårt behov. Särskilt uppdateringarna som gjorts i Felix-systemet, som skalningen av teaterkartan samt uppdatering av färger, är viktiga förbättringar enligt mig. De hjälper mig att visualisera helheten bättre,” tackar Seppänen.

Ett pålitligt system

— Systemet har visat sig vara pålitligt och säkert; det har fungerat utan störningar och fel, berömmer Seppänen gällande systemets pålitlighet. ”Det har inte varit några problem, och biljettförsäljarna har klarat av att sälja bokade biljetter och direktköp vid biljettluckan.”

— Ingen vill nog uppleva situationen där det plötsligt uppstår ett systemfel när det finns en lång kö av biljettköpare vid biljettluckan. Lyckligtvis är systemet stabilt, berömmer Seppänen. ”När det fungerar så här bra, varför byta?” fortsätter hon.

Utforska nya möjligheter - Hantering av gruppbokningar online

Musikteatern strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet för att bli mer effektiv både för sig själva och för sina kunder inom alla områden.

— Tidigare har vi till exempel hanterat gruppbokningar manuellt själva. Som en ny funktion i år är det möjligt att boka och betala för gruppbiljetter direkt online via NetTickets nätbutik. Vi hoppas att detta kommer att underlätta processen för grupper som bokar biljetter. Vi vill se hur det fungerar i praktiken och på vilket sätt grupper utnyttjar möjligheten. Samtidigt är vårt mål att underlätta för alla aktörer och öka tillgängligheten för våra musikteaterföreställningar, förklarar Seppänen.

Att lägga ut biljetter till försäljning på NetTickets webutik ger Musikteatern möjligheter att utveckla sin verksamhet inom marknadsföring, pausserveringstjänster samt kundservice. När man agerar på hobbybasis är det viktigt att göra kloka val, glädjas över framgång och erbjuda oförglömliga upplevelser för publiken.

Utvalda kunder

Valikoituja asiaikaitamme

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så tar vi kontakt!

Lisätietoja: Väliaikatarjoilut