Sök
Stäng denna sökruta.

Tekniska krav för biljettprogrammet

Tekniska krav för användning av NetTicket.fi tjänsten
  • I detta direktiv beskrivs de tekniska krav som gäller för användning av NetTicket.fi -biljettförsäljningsprogram.
  • Leverera den här informationen till ansvarspersonen gällande NetTicket – biljettförsäljningsprogrammet samt till kontaktpersonen gällande brandmur, DNS-inställningar och IT-stöd.
  Användning av biljettförsäljningsprogrammet
  • NetTicket levererar per e-post en genväg som man använder för att starta NetTicket.fi – biljettförsäljningsprogram från ”molnet”. Programmet är i praktiken en fjärrskrivbordsapplikation som körs från NetTickets server. E-posten innehåller även inloggningsuppgifter till servern och biljettförsäljningsprogrammet.
  • Genvägen rekommenderas att sparas på skrivbordet var den enkelt hittas och kan användas. Om maskinen används av flera användare kan genvägen sparas i C:\Users\Public\Desktop -mappen så är den synlig för alla användare.
  • Första gången genvägen startas kommer några säkerhetsvarningar, som kan kryssas i, så att de inte längre visas.
  • Genvägen fungerar inte i Macdatorer. Där laddar man först Microsoft Remote Desktop från appstore och startar den. Definiera felix1.netticket.fi som dator och använd användar- och lösenordinfon du fått per e-post. Användaren user@netticket.fi matas som NETTICKETFI\user.
  Brandmurinställningar
  • För att få kontakt så krävs det att brandmuren tillåter trafik till port 3389 (RDP) till följande IP-adresser:
  • 62.183.231.119 felix1.netticket.fi
    62.183.231.122 felix.netticket.fi, felix2.netticket.fi (backup-server)
  • Normalt är egen trafik ut inte blockerat i brandmuren. Ifall så är fallet (större organisationer, kommuner, städer), så bör ni leverera detta meddelande till ert IT-stöd.
  Fjärrstödsprogrammet
  • NetTicket använder TeamViewers fjärrstödsprogram som du kan ladda ner från vår support sida. Meddela åt NetTicket stöd ID:n (nummerserien) som visas.
  • Vi rekommenderar att fjärrstödsprogrammet sparas på datorns skrivbord var den senare kan lätt hittas.
  Integrerad kortläsare
  • Om ni använder en integrerad Worldline/Bambora -kortläsare så måste trafiken till följande IP-adresser och portar tillåtas i brandmuren
  • Kortkreditkontroll Programuppdateringar
    IP 91.224.37.30 IP 91.224.37.30
    Outbound TCP port 975 Outbound TCP port 979
  • Trafiken mellan NetTicketEmvAgent-programmet som installeras på arbetsstationen och kortläsaren sker via port 1337.
  Installera biljettskrivare
  • NetTicket installerar biljettskrivaren och rätta inställningar, som krävs för att biljettutskriften fungerar via fjärrstödsprogrammet.
  • Du får inte koppla biljettskrivaren till datorns USB-port!
  • Koppla skrivaren till datorns USB-port först när NetTicket ger lov!
  • Det rekommenderas inte att skriva ut testsida till skrivaren.
  • Biljettförsäljningsprogrammet använder Intermec PC43d termoskrivare som biljettskrivare och kräver att Windows drivrutiner installeras för att fungera.
  • NetTicket.fi omgivningen kräver att man använder en viss version av drivrutinen och ifall skrivaren kopplas till datorn, hämtar Windows fel version av drivrutinen från Internet.
  • Biljettskrivaren kan inte användas i Mac-datorer eftersom inga Mac-drivrutiner finns.
  • Installation av skrivare kräver administratörsrättigheter m.a.o. före installationen loggar man in som en användare som har dessa behörigheter
  • Skrivaren måste heta NetTicket.fi – Lippu
  • Installationsinfo: Installering av biljettskrivare
  Skicka e-post från biljettprogrammet
  • Efter våren 2023 tar inte gmail.com eller hotmail.com adresserna emot epost som inte har skickats från e-postservrar som verifierats med rätta SPF- inställningar.
  • Om ni använder biljettförsäljningsprogrammet för att sända e-post i ”eget namn” så levereras era meddelanden inte till gmail.com/hotmail.com/yahoo.com adresser och i andra tjänster markeras de som skräppost ifall inte följande SPF-inställningar används.
  • Meddela åt ert IT-stöd eller den organisation som underhåller era DNS- uppgifter att de skall komplettera SPF-posten med servernamnen och IP- adresserna nedan.
  • 62.183.231.125 SMTP.NETTICKET.FI
    62.183.231.126 SMTP2.NETTICKET.FI
  • Från februari 2024 kräver gmail.com och yahoo.com att epost som skickas till deras plattformar är undertecknade med DKIM- och DMARC- säkerhetsprotokoll.
  • NetTicket levererar mot förfrågan 2048 bits DKIM-nycklar till sina arrangörer och dessa matar arrangörens IT-stöd till arrangörens namnserver (DNS).
  • Meddela till admins@netticket.fi adressen, vilka e-poster som skall skyddas med DKIM-nycklar samt kontaktuppgifterna till hen som underhåller arrangörens DNS-uppgifter.
  • När DKIM-nyckeln är sparad på arrangörens namnserver så skall detta meddelas till NetTicket, varefter NetTicket aktiverar DKIM-protokollet för arrangören i fråga.
  • Försäljningsställen skickar sällan e-post från biljettförsäljningsprogrammet och då behöver inte SPF-posten modifieras. Ifall det är något fel på biljettskrivaren, så rekommenderas det att skicka biljetterna förutom epost även till mobiltelefonen som SMS (textmeddelande).
  Tilläggsuppgifter
  • Jonny Mandell, tel. +358 40 506 5011, jonny.mandell@netticket.fi

Vilka andra direktiv vill du ha?

Viesti: Ohjesivut