Search
Close this search box.

Henkilötietosuojaliite

Tämä liite toimii tapahtumanjärjestäjän ja myyntipisteiden sopimusten henkilötietosuojaliitteenä ja astuu välittömästi voimaan Oy NetTicket Finland Ab:n (jatkossa NetTicket), tapahtumanjärjestäjän ja NetTicket.fi:n myyntipisteen välillä.

Kulloinkin voimassa oleva NetTicketin tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.netticket.fi/tietosuojaseloste.

Osapuolet, rekisterin käsittelysäännöt ja suojaus

NetTicket toimii tapahtumanjärjestäjän lippujen välittäjänä toimeksiantosopimuksen perusteella. NetTicket ja tapahtumanjärjestäjä toimivat yhteisrekisterinpitäjänä.

NetTicketin myyntipisteet toimivat henkilötietojen käsittelijöinä.

Yllä mainitut osapuolet sitoutuvat toimimaan kulloinkin voimassa olevien henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Rekisterin tietoja käytetään huolellisesti ja luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden ja henkilöiden toimesta joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Rekisterin käyttäjillä on käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen ja myyntitapahtuma voidaan todentaa ja yksilöidä.

Kerättävät henkilötiedot ja säilytysajat

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai toimeksiannon perusteella ja rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn tietoja käsitellään palvelun asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, seurantaan, väärinkäytösten valvontaan sekä uusien palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen.

Rekistereitä ovat lipunmyyntipalvelun asiakas-, tapahtumanjärjestäjä- ja käyttäjärekisterit sekä myynti- ja ostotapahtumat, myyntiaktiviteetit ja jonotusrekisterit.

NetTicket kerää ja säilyttää henkilötiedot kunkin rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti sekä lakien ja asetusten vaatimien säilytysaikojen mukaisesti, eli vähintään 7 vuotta.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi sekä yritys tai yhdistys mikäli henkilö edustaa yhteisöä
 • Yhteystiedot (katuosoite, postinumero, kaupunki, matkapuhelin, sähköpostiosoite)
 • Urheilutapahtumien ilmoittautumistiedoissa lisäksi seuratiedot, syntymävuosi, ICE-tiedot, ruoka-aineallergiat
 • Suoramarkkinoinnin lupatiedot ja kiellot sekä urheilutapahtumien sääntöjen hyväksymistiedot
 • Asiakkuustiedot, kuten tietokantaan tallentunut asiakaskohtainen tilaushistoria
 • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten lokitiedot ja liittymätiedot eri järjestelmien välillä
 • Palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Luottokaupan yhteydessä henkilö- tai Y-tunnus

Rekisterit eivät sisällä arkaluonteisia tietoja.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset

Tiedot ovat rekisteröityjen itsensä palvelun käytön yhteydessä luovuttamia henkilötietoja sekä palvelun käytön aikana käyttäjästä ja myyjistä tallentuneita tietoja.

Asiakkaiden henkilötiedot luovutetaan aina kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle.

Tapahtumanjärjestäjä voi luovuttaa henkilötietoja tapahtuman tuottamisen kannalta välttämättömille alihankkijoille (esim. kuljetus, majoitus, ruokailu) jotka toimivat tapahtumanjärjestäjän henkilötietojen käsittelijöinä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei erikseen tapahtuman Lue lisää -osion yhteydessä niin mainita.

Tietoja ei käytetä, siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus kerran vuodessa maksutta tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
  rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista (anonymisointi).
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Ylläolevista toimitetaan vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus NetTicketille, ja henkilön tunnistaminen järjestelmästä vaatii nimi- ja osoitetiedon lisäksi matkapuhelimen ja/tai sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Suoramarkkinoinnin kieltämiseksi riittää pelkkä ilmoitus NetTicketille.

Pyyntö kuitataan heti vastaanotetuksi esim. sähköpostitse ja tiedot toimitetaan, korjataan tai poistetaan pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa.

Rekisteröidylle toimitetaan kaikki häntä koskeva tieto tilauskohtaisine lisätietoineen, mutta NetTicket pyrkii lähettämään tiedot tapahtumanjärjestäjien tarkistettavaksi ennen niiden toimittamista asiakkaalle.

Jos kaikkia tietoja ei poisteta esim. kirjanpitoasetuksen mukaisten säilytysaikojen perusteella, niin tästä toimitetaan rekisteröidylle selvitys, jossa mainitaan syy(-t) miksi kaikkia tietoja ei heti poistettu.

Väärinkäytökset

Mikäli henkilötietojen käsittelyssä havaitaan tai epäillään väärinkäytöksiä tai puutteita, on näistä viipymättä ilmoitettava esimiehelle ja NetTicketille.

Mikäli tapahtumanjärjestäjä luovuttaa henkilötietoja tahallisesti tai tahattomasti kolmannelle osapuolelle on tästä viipymättä informoitava rekisteröityjä ja NetTickettiä.

Mikäli NetTicketin asiakasrekisteriin kohdistuu tietomurto, tai sen hallussa olevat henkilötiedot muusta syystä joutuvat kolmannen osapuolen haltuun on tästä informoitava viipymättä rekisteröityjä ja tapahtumanjärjestäjiä, joiden tiedot ovat vaarantuneet sekä tarvittaessa tietosuojaviranomaisia.