Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Tämä tietosuojaseloste koskee Oy NetTicket Finland Ab:n ylläpitämään sivustoa osoitteessa https://info.netticket.fi/. NetTicket.fi:n kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://netticket.fi/tietosuojaseloste/.

Rekisterinpitäjä

Oy NetTicket Finland Ab
Harstadinkatu 4
65350 Vaasa

Y-tunnus 1028658-3

Näiden verkkosivujen osoite on https://info.netticket.fi/

Yhteyshenkilö

Jonny Mandell
jonny.mandell@netticket.fi

Mitä tietoja keräämme ja miksi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään ja käytetään palvelujen tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Yhteydenottolomakkeella lähetettäviä viestejä käsitellään palvelun kehittämistarkoituksiin ja yhteystietoja yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen.

Sopimuslomakkeilla lähtettäviä tietoja käytetään sopimusten laatimiseen.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Yhteydenottolomakkeen käyttäjät

Sivuston yhteydenottolomakkeilla kerätään seuraavia yhteystietoja: lähettäjän nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Lomakkeella lähetettyjä tietoja säilytetään viestiin vastaamiseen edellyttävän ajan. Yhteystietoja käytetään suoramarkkinointiin, jos lähettäjä on pyytänyt lisätietoja NetTicketin palveluista.

Sopimuslomakkeiden käyttäjät

Sivuston sopimuslomakkeilla kerätään seuraavia yhteystietoja: lähettäjän ja/tai yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, y-tunnus ja pankkiyhteystiedot. Lomakkeella lähetettyjä tiedot jäävät NetTicketin arkistoon sopimuksen voimassaolon ajaksi. Yhteystietoja käytetään tarpeelliseen viestintään asiakkaan kanssa.

Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

  • Google Analytics
  • WordPress
  • Formidable Forms

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

  • Tarkastusoikeus
  • Vastustamisoikeus
  • Poisto-oikeus
  • Valitusoikeus

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Käytämme evästeitä parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustoamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Jos käytät sivustolla olevia yhteydenotto- ja sopimuslomakkeita, voit valita täyttämiesi tietojen tallennuksen evästeeseen. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC